Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo bán đấu giá tài sản là bất động sản để thu hồi nợ của Công ty TNHH MTV Đại Toàn Việt

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo về kế hoạch bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thu hồi nợ khoản vay Công ty TNHH MTV Đại Toàn Việt tại PVcomBank, chi tiết Quý Khách vui lòng xem tại file đính kèm.

 

(PVcomBank)

PVcomBank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thị Thu...

PVcomBank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thị Thu...

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Khánh Tường

PVcomBank thông báo về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty...

Chi tiết