Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của công ty CP Thiết kế Xây dựng Gia Hồ

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của công ty CP Thiết kế Xây dựng Gia Hồ, chi tiết tài sản số 1, Quý khách vui lòng xem tại đây. Chi tiết tài sản số 2, Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Đặng Thị Ngọc...

PVcomBank thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Đặng Thị...

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Ngọc Anh

PVcomBank thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Ngọc...

Chi tiết