Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

PVcomBank thông báo về việc mời tham dự họp về Dự án Tokyo Tower

Chia sẻ:

Theo Công văn số 10626/PVB-QL&TCT TS ngày 02/10/2018, PVcomBank sẽ tổ chức buổi làm việc với các Cá nhân/tổ chức mua nhà Dự án Tokyo Tower để trao đổi về các vấn đề liên quan đến Dự án Tokyo Tower và định hướng xử lý của Ngân hàng trong thời gian tới.

Để kiểm soát thông tin bảo đảm quyền lợi của Ngân hàng và những khách hàng đã hợp tác, khách hàng tham dự họp lưu ý khi đi mang theo: (i) Văn bản xác nhận thông tin có đóng dấu của Ngân hàng; và (ii) CMT/Thẻ căn cước công dân.

  •   Tin đã đưa liên quan:

https://pvcombank.com.vn/tin-tuc/tin-pvcombank/buoi-lam-viec-trao-doi-ve-cac-van-de-lien-quan-den-du-an-tokyo-tower-va-dinh-huong-xu-ly-cua-pvcombank-976.html

 

(PVcomBank)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Căn cứ điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Căn cứ các quy...

Chi tiết

Buổi làm việc trao đổi về các vấn đề liên quan đến Dự án Tokyo...

Tiếp theo công văn số 10570/PVB-QL&TCTTS ngày 01/10/2018 thông báo tới Khách hàng về việc...

Chi tiết