PVcomBank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thị Thu Hoài

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thị Thu Hoài thế chấp, bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH thương mại Nhiệt Đới, chi tiết Quý khách vui lòng xem file đính kèm.

 

(PVcomBank)

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Triệu Văn Quý
PVcomBank thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Triệu...
Chi tiết
Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Nhà Việt...
PVcomBank thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ...
Chi tiết