Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

PVcomBank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Chia sẻ:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ các quy định của PVcomBank về việc đưa tài sản ra bán đấu giá;

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) công khai thông tin về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Chi tiết mời xem tại thông báo đính kèm.

 

(PVcomBank)

Thu giữ TSBĐ của khách hàng Nguyễn Thị Thơm

- Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về Thí điểm xử...

Chi tiết

Thông báo về việc gián đoạn dịch vụ Thẻ

Nhằm bảo đảm an toàn hoạt động cho hệ thống trong mọi thời điểm, PVcomBank...

Chi tiết