Biểu phí dịch vụ & Lãi suất cơ sở (LSCS) tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Chia sẻ:

Biểu phí

  • Khách hàng cá nhân 

Biểu phí giao dịch tài khoản và giao dịch tiền mặt (tại đây)

Biểu phí giao dịch gói tài khoản và giao dịch tiền mặt (tại đây)

Biểu phí dịch vụ ngân quỹ và dịch vụ khác (tại đây)

Biểu phí chuyển tiền trong nước và quốc tế với tài khoản thanh toán (tại đây)

Biểu phí chuyển tiền trong nước và quốc tế với gói tài khoản thanh toán (tại đây)

Biểu phí giao dịch tín dụng (tại đây)

Biểu phí tiền gửi tiết kiệm (tại đây)

Biểu phí ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân (tại đây)

Biểu phí tiền gửi tiết kiệm dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán (tại đây)

Biểu phí dịch vụ Thẻ và dịch vụ thanh toán thẻ (tại đây)

  • Khách hàng doanh nghiệp (tại đây)
  • Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ:

Biểu phí giao dịch tài khoản và ngân quỹ (tại đây)

Biểu phí dịch vụ tín dụng và bảo lãnh (tại đây)

Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế (tại đây)

(Biểu phí chỉ mang tính chất tham khảo và thay đổi theo quy định của PVcomBank trong từng thời kỳ)

Lãi suất cơ sở

  • Khách hàng cá nhân:

Chi tiết lãi suất cơ sở (tại đây)

Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch của PVcomBank trên cả nước.

(PVcomBank)

Thư chúc mừng lễ ra mắt PVcomBank của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Kính gửi: Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Đại...
Chi tiết
Thông báo hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu...
Chi tiết