Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 30/12/2020

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Vương Đình Cường, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Phan Thị Can, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Anh Quyền, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thị Tân
PVcomBank thông báo thu giữ tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Tân, chi tiết...
Chi tiết
Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Đỗ Duy Long
PVcomBank thông báo thu giữ tài sản của khách hàng Đỗ Duy Long, chi tiết...
Chi tiết