Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 27/05/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Minh Đức, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Liễu Trường Sơn, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 25/05/2021
PVcomBank thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của khách...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 24/05/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Hoàng Gia...
Chi tiết