Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 26/04/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Quốc Khanh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Hoàng Gia Minh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Hồ Thị Thanh Thảo, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm lần 4 của khách hàng Hồ Xuân Mai, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 20/04/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm lần 2 của khách hàng...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 13/04/2021
PVcomBank thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của Công...
Chi tiết