Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 26/03/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công Ty Phúc Hải, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Việt Bình, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Ngọc Trung, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 25/03/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm lần 5 của Công Ty...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 22/03/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Đặng Văn...
Chi tiết