Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 22/12/2020
PVcomBank thông báo: Thu giữ tài sản bảo đảm của HKD Nguyễn Hữu Nhân, chi...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 21/12/2020
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm lần 2 của khách hàng...
Chi tiết