Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 22/12/2020

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Thu giữ tài sản bảo đảm của HKD Nguyễn Hữu Nhân, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Vũ Thị Kim Nhung, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Vũ Tuân, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 21/12/2020
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm lần 2 của khách hàng...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 18/12/2020
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV...
Chi tiết