Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 21/01/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Tất Đoàn , chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Phạm Minh Tri, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Văn Tuyến, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 20/01/2021
PVcomBank thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 19/01/2021
PVcomBank thông báo: Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Dương Minh Dũng,...
Chi tiết