Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 20/04/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm lần 2 của khách hàng Nguyễn Tiến, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Thị Trúc Linh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 13/04/2021
PVcomBank thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của Công...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 08/04/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Triệu Văn...
Chi tiết