Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 20/01/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Phương Thanh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng Trương Thị Phương Lan, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty Thiện Sinh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng Phạm Văn Công, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 19/01/2021
PVcomBank thông báo: Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Dương Minh Dũng,...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 15/01/2021
PVcomBank thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn...
Chi tiết