Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 14/01/2021
PVcomBank thông báo: Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Văn Dũng,...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 13/01/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Phạm Lê...
Chi tiết