Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 04/01/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thị...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 31/12/2020
PVcomBank thông báo: Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thành Nam,...
Chi tiết