Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 13/01/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Phạm Lê Hoàng Luông, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Văn Sen, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Mai Thị Lành, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Lâm Thị Hồng Phấn, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Ngọc Trung, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Mạnh Kiểm
PVcomBank thông báo thu giữ tài sản của khách hàng Nguyễn Mạnh Kiểm, chi tiết...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 23/12/2020
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công Ty TNHH TM...
Chi tiết