Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 13/01/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Phạm Lê Hoàng Luông, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Văn Sen, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Mai Thị Lành, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Lâm Thị Hồng Phấn, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Ngọc Trung, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 07/01/2021
PVcomBank thông báo: Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thành Nam,...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 04/01/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thị...
Chi tiết