Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 10/06/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Trương Thị Phương Lan, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Lê Thị Trúc Linh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Văn Đoán, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Đào Thị Chinh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Cơ điện Lạnh Thành Phát Hà Nội, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Phạm Thế Anh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Kim Thái, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 08/06/2021
PVcomBank thông báo: Thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Liễu Văn Dương,...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 07/06/2021
PVcomBank thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của Công...
Chi tiết