Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 03/06/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thị Phương Thanh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá lần 2 tài sản bảo đảm của Công ty Quang Thắng, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 31/05/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của TNHH Dịch vụ Thương...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 02/06/2021
PVcomBank thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của khách...
Chi tiết