Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 02/06/2021

Chia sẻ:

PVcomBank thông báo:

  • Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Huỳnh Hồ Ngọc Danh, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.
  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV TM DV Bao Bì Anh Thư, chi tiết Quý khách vui lòng xem tại file đính kèm.

(PVcomBank)

Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 01/06/2021
PVcomBank thông báo: Bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đầu...
Chi tiết
Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 27/05/2021
PVcomBank thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của khách...
Chi tiết