Tài trợ trọn gói Doanh nghiệp lớn

Đặc điểm nổi bật
Hạn mức cho vay tối đa theo quy mô doanh nghiệp và dự án
Tư vấn trọn gói tài chính chuyên sâu
Lãi suất ưu đãi
Phương thức trả nợ linh hoạt
Các sản phẩm đặc thù
Công cụ ước lượng khoản vay
Bạn cần vay bao nhiêu?
Mức giá trị tài sản thế chấp cần thiết:
Mức giá trị tài sản thế chấp cần thiết:
0
Thời gian vay
Lãi suất 6 tháng đầu  (VND) Ưu đãi
7,49% / năm
Lãi suất các tháng sau (VND)
12,5% / năm
Số tiền phải trả hàng tháng (VND)
0
Số tiền tối đa phải trả hàng tháng (VND)
0
Các thông tin trên chỉ dùng để tham khảo. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.
Tính khoản vay Đăng ký tư vấn