Giải pháp tín dụng toàn diện cho SME

Đặc điểm nổi bật
Có thể cho vay thiếu hoặc không cần TSĐB
Lãi suất ưu đãi
Hạn mức cho vay lên đến 85% giá trị tài sản
Đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu vốn trung dài hạn đến vốn lưu động của doanh nghiệp
Các sản phẩm đặc thù
Công cụ ước lượng khoản vay
Bạn cần vay bao nhiêu?
Mức giá trị tài sản thế chấp cần thiết:
Mức giá trị tài sản thế chấp cần thiết:
0
Thời gian vay
Lãi suất 6 tháng đầu  (VND) Ưu đãi
7,49% / năm
Lãi suất các tháng sau (VND)
12,5% / năm
Số tiền phải trả hàng tháng (VND)
0
Số tiền tối đa phải trả hàng tháng (VND)
0
Các thông tin trên chỉ dùng để tham khảo. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.
Tính toán khoản vay Đăng ký tư vấn