Ở nhà nhấp ly trà
mở tài khoản

Đặc điểm nổi bật
Tặng 30.000 VND khi khách hàng mở mới và thực hiện 01 giao dịch ngân hàng điện tử chủ động đầu tiên.
Tặng 20.000 VND khi thực hiện giao dịch ngân hàng điện tử chủ động tiếp theo.
Tặng 30.000 VND khi giới thiệu thành công 01 khách hàng mở mới tài khoản thanh toán bằng eKYC.
Dễ dàng mở tài khoản online qua 4 bước
Mở ngay