Ứng vốn nhanh
Kinh doanh liên tục

Đặc điểm nổi bật
Cấp hạn mức dựa trên giao dịch COD
Không chứng minh thu nhập
Chỉ tính lãi trên số tiền sử dụng thực tế
Không thế chấp tài sản
Đăng ký tư vấn