Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Danh sách sản phẩm

Giao dịch ngoại hối hoán đổi

Giao dịch ngoại hối hoán đổi là giao dịch trong đó khách hàng và PVcomBank thực hiện đồng thời hai...

Chi tiết

Giao dịch hoán đổi lãi suất

Giao dịch hoán đổi lãi suất (IRS) là 1 dạng hợp đồng phái sinh trong đó 2 bên thỏa thuận...

Chi tiết

Giao dịch quyền chọn tiền tệ

Giao dịch quyền chọn tiền tệ cho phép bên mua quyền trả cho bên bán quyền một khoản phí để...

Chi tiết

Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn

Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (forward) là giao dịch khách hàng và PVcomBank cam kết sẽ mua,...

Chi tiết

Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay

Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay (Spot) là giao dịch mà khách hàng và PVcomBank thực hiện mua...

Chi tiết