Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

UPAS L/C – Thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay

Chia sẻ:

UPAS L/C là giải pháp tài trợ thanh toán rất hữu hiệu, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhập khẩu/mua hàng trong và ngoài nước sử dụng phương thức thanh toán theo L/C, theo đó PVcomBank sẽ thanh toán ngay cho đơn vị xuất khẩu/bán hàng nhưng cho doanh nghiệp được trả chậm với mức chi phí hợp lý.

Tiện ích
 • Doanh nghiệp nhập khẩu/mua hàng được trả chậm với chi phí hợp lý
 • Tăng cạnh tranh cho doanh nghiệp với điều khoản thanh toán ngay cho đối tác, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Chi phí tương đương lãi suất vay ngoại tệ
 • Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngoại tệ dễ dàng
 • Thời hạn được trả chậm lên tới 360 ngày
 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
 • Loại tiền: VND, USD và các ngoại tệ khác theo quy định
 • Phí giao dịch: Thỏa thuận tại thời điểm phát hành.
Hướng dẫn
 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại PVcomBank
 • Yêu cầu phát hành UPAS L/C
 • Các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của PVcomBank
1900555592