Tiết kiệm Bảo toàn lãi suất

Đặc điểm nổi bật
Khách hàng được hưởng lãi suất TĂNG nếu PVcomBank điều chỉnh lãi suất TĂNG lên trong kỳ gửi tiền
Không giới hạn số tiền gửi
Khách hàng được BẢO TOÀN lãi suất đã niêm yết trên Thẻ tiết kiệm nếu PVcomBank điều chỉnh lãi suất GIẢM trong kỳ gửi tiền
Dễ dàng tra cứu số dư qua SMS Banking, Internet Banking và Mobile Banking
Ước lượng lãi suất Đăng ký tư vấn