Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Chương trình đổi điểm thưởng VNA & VINID

Chia sẻ:

Chương trình đổi điểm VinID/ Dặm thưởng/ Dặm xét hạng Bông Sen Vàng khi chi tiêu qua thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard.

Tiện ích

Khách hàng chi tiêu qua thẻ tín dụng nhận một trong các ưu đãi sau:

  • Đổi dặm thưởng Bông Sen Vàng

Chi tiêu trong nước:  20.000 VNĐ/ dặm

Chi tiêu tại nước ngoài: 20.000 VNĐ/ 1,5 dăm

  • Đổi dặm xét hạng Bông Sen Vàng

Chi tiêu 200.000 VNĐ/1 dặm

  • Đổi điểm VinID

0.3% số tiền giao dịch (số điểm sẽ được cộng khi đủ 10.000VNĐ)

Đổi điểm VinID áp dụng với toàn bộ chủ thẻ tín dụng

Đổi dặm thưởng/dặm xét hạng Bông Sen Vàng áp dụng với chủ thẻ tín dụng hạng Gold và Platinum

Từ 01/7/2020, chủ thẻ có thể tích lũy tối đa:

- Dặm thưởng Bông Sen Vàng: 20.000 dặm/tháng

- Dặm xét hạng Bông Sen Vàng: 2.000 dặm/tháng

- Điểm VinID: 1.000 điểm/tháng

Hướng dẫn

Đăng ký chương trình

Khách hàng đăng ký nhận ưu đãi tại chi nhánh PVcomBank trên toàn quốc theo mẫu tại đây

Điểm thưởng của khách hàng sẽ được tính cho các giao dịch sau 01 ngày đăng ký thành công

(Hình thức đăng ký qua Call Center sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2019)

Đổi điểm thưởng

  1. Đổi dặm thưởng/dặm xét hạng Bông Sen Vàng
  • Khách hàng cung cấp mã hội viên Bông Sen Vàng cho PVcomBank để được đổi dặm. Nếu chưa đăng ký hội viên Bông Sen Vàng Click tại đây để kết nối sang trang đăng ký
  • Dặm thưởng/dặm xét hạng được cộng vào mã hội viên Bông Sen Vàng vào cuối tháng sau tháng phát sinh giao dịch
  1. Đổi điểm VinID
  • Khách hàng cung cấp mã thẻ VinID cho PVcomBank để được đổi điểm. Nếu chưa đăng ký thành viên VinID Click tại đây để kết nối sang trang đăng ký
  • Điểm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản VinID vào cuối tháng sau tháng phát sinh giao dịch

Lưu ý

Khách hàng chỉ được chọn 01 trong 03 chương trình đổi điểm VinID/ Dặm thưởng/ Dặm xét hạng Bông Sen Vàng.

Chương trình không được áp dụng cho các giao dịch rút tiền mặt.

1900555592