Thanh toán hóa đơn tại quầy

Đặc điểm nổi bật
Miễn phí dịch vụ
Thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản
Bạn có thể nhờ người thân thanh toán hộ
Bạn không cần mở tài khoản thanh toán tại PVcomBank
Chủ động thanh toán mọi hóa đơn