Nhận tiền Western Union

Đặc điểm nổi bật
Mạng lưới các điểm giao dịch rộng khắp.
Thủ tục nhận tiền đơn giản
Không bị hạn chế về số tiền nhận
Không phải chịu thuế thu nhập về số tiền nhận
Không thu phí người nhận tiền
Khách hàng có thể nhận bằng VND hoặc USD
Không cần mở tài khoản