Chuyển tiền Western Union

Đặc điểm nổi bật
Thủ tục chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện
Tiền nhận được trong vòng vài phút sau khi hoàn tất giao dịch chuyển
An toàn với mã số chuyển tiền 10 chữ số
Khách hàng không cần có tài khoản ngân hàng