Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Bảo lãnh

Chia sẻ:

PVcomBank sẽ giúp Quý khách hoàn thành trách nhiệm thanh toán hợp đồng đúng thời hạn, đảm bảo nghĩa vụ khi tham gia dự thầu, đúng các điều kiện trong hợp đồng đã ký kết… bằng dịch vụ phát hành thư bảo lãnh.

Tiện ích
 • Đảm bảo an toàn về mặt pháp lý của thư bảo lãnh.
 • Thủ tục đơn giản.
 • Phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng.
 • Phí cạnh tranh.
 • Tiện ích xác thực và quản lý tập trung thư bảo lãnh.
Tính năng

Phương thức cấp bảo lãnh

Quý khách có thể chọn 1 trong hai phương thức sau:

 • Phát hành bảo lãnh theo món (phát hành 1 lần).
 • Phát hành dưới hạn mức bảo lãnh: sử dụng nhiều lần trong hạn mức và trong thời gian hiệu lực của hạn mức.

 Thời hạn bảo lãnh

 • Thời hạn bảo lãnh tùy theo nhu cầu đề nghị của Quý khách.
 • Tuy nhiên, Ngân hàng không phát hành bảo lãnh có thời hạn không xác định

 Các loại hình bảo lãnh

 • Bảo lãnh thanh toán.
 • Bảo lãnh dự thầu.
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
 • Bảo lãnh vay vốn.
 • Bảo lãnh đối ứng
 • Bảo lãnh ứng trước.
 • Bảo lãnh bảo hành.
 • Bảo lãnh trả thuế.
 • Các loại bảo lãnh khác.

 Điều kiện sử dụng

 • Các điều kiện và điều khoản của Thư Bảo Lãnh được chấp nhận bởi PVcomBank.
 • Có khả năng tài chính minh bạch và lành mạnh.
 • Có khả năng thực hiện hợp đồng, phương án / dự án sản xuất kinh doanh.
 • Có tài sản đảm bảo hoặc được bên thứ ba bảo lãnh (nếu PVcomBank yêu cầu).
 • Để sử dụng dịch vụ bảo lãnh, Quý khách phải mở tài khoản tại PVcomBank .
 • Ngân hàng sẽ không hoàn trả phí bảo lãnh nếu Quý khách hủy bảo lãnh trước hạn hiệu lực
Hướng dẫn
 • Giấy đề nghị phát hành thư bảo lãnh.
 • Mẫu thư bảo lãnh có xác nhận của Quý khách.
 • Hợp đồng và các tài liệu liên quan đến giao dịch bảo lãnh: thư mời thầu, hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn...
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo (nếu có).
 • Hồ sơ khác theo yêu cầu của Ngân hàng.
Liên hệ

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại:
Chi nhánh/PGD PVcomBank trên toàn quốc
Gọi đến Call Center: 1900 555592

1900555592