PV – QRPay

Đặc điểm nổi bật
Miễn phí đăng ký dịch vụ
Mức phí sử dụng vô cùng cạnh tranh và hấp dẫn
Ngăn ngừa rủi ro phát sinh như tiền giả, tiền rách, tiền bị thất thoát trong quá trình thu ngân
Tiết kiệm thời gian giao dịch, tăng doanh thu bán hàng
Miễn phí duy trì dịch vụ hàng tháng
Người bán chủ động, dễ dàng quản lý đơn hàng
Hoàn tiền nhanh chóng