Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Biểu lãi suất

Tiết kiệm tích lũy

Kỳ hạn Lãi suất (lãi cuối kỳ) (%/năm)
3 tháng 3.95%
6 tháng 6.00%
9 tháng 6.20%
12 tháng 6.70%
13 tháng 6.70%
18 tháng 7.10%
24 tháng 7.10%
36 tháng 7.10%
48 tháng 7.10%
60 tháng 7.10%