Hotline: 1900 5555 92  |  Mạng lưới |  Tính lãi |  Tuyển dụng |  Liên hệ  | 

Biểu lãi suất

Tiết kiệm tích lũy

Kỳ hạn Lãi suất (lãi cuối kỳ) (%/năm)
3 tháng 5.30%
6 tháng 7.00%
9 tháng 7.20%
12 tháng 7.70%
13 tháng 7.70%
18 tháng 7.80%
24 tháng 7.80%
36 tháng 7.80%
48 tháng 7.80%
60 tháng 7.80%